Dokument bez tytułu

KONTAKT


ARCHIWUM MARYNARKI WOJENNEJ
ul. Dickmana
81-103 GDYNIA

archiwum@mw.mil.plWyświetl większą mapę

tel. miejski
tel. służbowy

Dyrektor Archiwum
mgr inż. Waldemar KORDULA

58 626-72-20
26-72-20

Zastępca dyrektora
Pan Wacław BOGDAŃSKI

58 626-72-14
26-72-14

Sekcja Nadzoru Archiwalnego
archiwum.nadzor@mw.mil.pl

58 626-72-21
26-72-21
Sekcja Opracowywania,
Udostępniania i Kwerend
archiwum.kwerendy@mw.mil.pl
58 626-72-17 26-72-17
Sekcja Ewidencji
i Przechowywania Zasobu
archiwum.przechowywanie@mw.mil.pl
58 626-72-22
58 626-72-23
26-72-22
26-72-23

Pion Ochrony
Informacji Niejawnych

58 626-72-24 26-72-24
Kancelaria Tajna
58 626-72-16
Fax: 58 626-72-18
26-72-16
26-72-18Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2010 Archiwum MW. Wszelkie prawa zastrzeżone